Επιτυχόντες

Επιτυχόντες  2020

Αποτελέσματα εξετάσεων FCE for Schools Lower Cambridge Ιουνίου - Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων CPE Proficiency Cambridge Ιουνίου - Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων ECCE Ιουνίου - Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων ECPE Ιουνίου - Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα Εξετάσεων ABLE B2 Ιουνίου - Ιουλίου 2020

Επιτυχόντες  2019

Αποτελέσματα εξετάσεων FCE for Schools Cambridge Ιουνίου - Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων ECCE Ιουνίου - Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα εξετάσεων ECPE Ιουνίου - Ιουλίου 2020
Αποτελέσματα Εξετάσεων ABLE B2 Ιουνίου - Ιουλίου 2020

Επιτυχόντες  2018

Αποτελέσματα Εξετάσεων Lower Michigan ECCE 2018
Αποτελέσματα Εξετάσεων Proficiency Michigan ECPE 2018
Αποτελέσματα εξετάσεων FCE Cambridge 2018
Αποτελέσματα Εξετάσεων Proficiency Michigan ECPE Δεκεμβρίου 2018
Αποτελέσματα Εξετάσεων STYLE (Young Learners) - Level 3 2018

Μάιος  2017

Αποτελέσματα εξετάσεων FCE Cambridge Μαΐου 2017
Αποτελέσματα εξετάσεων ECCE Μαΐου 2017

Μάιος 2016

Αποτελέσματα Εξετάσεων Lower Michigan ECCE 2018
Αποτελέσματα Εξετάσεων Lower Michigan ECCE Μαΐου 2016
Αποτελέσματα Εξετάσεων Proficiency Michigan ECPE Μαΐου 2016
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μαΐου 2016
IELTS Μαΐου 2016

Δεκέμβριος 2016

Proficiency Michigan ECPE Δεκεμβρίου 2016
Πανελλήνια Πρωτιά