Τμήματα

Junior A’ + B’ (One Year Course)
Elementary (Senior A+)
Pre – Intermediate (Β+)
Intermediate (C+D)
Pre – Lower (E+)
Lower (F’: FCE – ECCE)
Proficiency (ECPE – CPE)

Θέλουμε μόνο το καλύτερο!